Czego lepiej nie wysyłać kurierem?

W związku z tym, że transport kurierski rządzi się swoimi prawami, nie warto za jego pośrednictwem przewozić niektórych rzeczy. Mało tego – zapakowanie do przesyłki kurierskiej niektórych przedmiotów może być dla obydwu stron dość niebezpieczne i to również w kontekście tzw. danych osobowych.

Pieniądze a przesyłki kurierskie

Pod żadnym pozorem nie należy wysyłać kurierem pieniędzy. Istnieje bowiem nie tylko określone ryzyko ich przywłaszczenia, ale z krokiem tym wiążą się też pewne restrykcje prawne. Tak czy inaczej, pieniędzy, kart, a nawet bardzo wartościowych przedmiotów, nie należy tą drogą przesyłać. Oczywiście kwestie te nie dotyczą obrotu towarowego, ale tylko w przypadku opłacenia cła (w przypadku towarów spoza Unii) i wielu innych opłat dodatkowych.

Pirotechnika i środki wybuchowe

Do przesyłki kurierskiej nie wolno pakować jakichkolwiek przedmiotów o charakterze wybuchowym! Dotyczy to nawet niewielkich, z pozoru niezagrażających nikomu petard, czy też tzw. zimnych ogni. W trakcie kontroli granicznej może zaistnieć potrzeba sprawdzenia zawartości paczki, co – w przypadku wykrycia obecności tychże materiałów – wiąże się z poważnymi reperkusjami o charakterze prawnym.

Niektóre rodzaje żywności

W przesyłce kurierskiej nie można pakować łatwo psującej się żywności, a także jedzenia, które wymaga specyficznych warunków przewożenia. Oczywiście pozostałe rodzaje żywności można w ten sposób przewozić, ale tylko z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Mowa tu np. o żywności suchej, to jest mące, przyprawach itd.

Różne rodzaje leków

W ramach przesyłki kurierskiej nie należy wysyłać leków, które wymagają specjalnych zezwoleń prawnych. Warto jednak podkreślić, że z tych obostrzeń wyjęte są suplementy diety, które nie powinny budzić niczyich wątpliwości w trakcie kontroli granicznej.

Podsumowując, przewóz różnych towarów przez granicę powinien być realizowany z uwzględnieniem wszystkich zaleceń bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno firm kurierskich, jak i ich klientów!